Thanh Long

Tên gọi: Thanh Long
Loại: Ruột Trắng, Ruột Đỏ
Trọng Lượng: 450-785 gram/ trái
Bảo Quản: 3-5°C
Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng
Xuất Xứ: Long An, Bình Thuận