Xoài

Tên gọi: Xoài
Loại: Xoài Keo, Xoài Cát, Xoài Tượng
Trọng lượng trái: Xoài Keo 300gram Xoài Tượng: 800-1200gram
Đóng gói: Theo yêu cầu khách hàng
Xuất Xứ: Đồng Tháp